Співпраця

3.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками обох Сторін, скріплення печатками Сторін, та діє до 31.12.2018 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. При відсутності заперечень від Сторін термін дії Договору автоматично продовжується на той самий термін.

Весільний салон «Красна Панна» © 2024 | web design by adgrafics